Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Nέα διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχείων Μητρώου Επιτηδευματιών


Nέα διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχείων Μητρώου Επιτηδευματιών
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=451051&h1=true
Με τη χρήση ΑΦΜ υπάρχει πρόσβαση σε σειρά δεδομένων
Νέα διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχείων Μητρώου Επιτηδευματιών
2
εκτύπωση  

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε μια νέα Διαδικτυακή υπηρεσία -Web Service που προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων μητρώου Επιτηδευματιών.

Μετά την υπηρεσία των Μη Φυσικών Προσώπων της ΓΓΠΣ, με την δημιουργία εφαρμογών και την εκτεταμένη χρήση της, η ΓΓΠΣ αποφάσισε και προχώρησε στην επέκταση της υπηρεσίας και για στοιχεία επιτηδευματιών.

Σύμφωνα με την ανακοίβση του υπουργείου Οικονομικών «η νέα Διαδικτυακή υπηρεσία- Web Service συμβάλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν. 3979/2011) και στην εξασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών εκτός από τα Μη Φυσικά Πρόσωπα και για τους Επιτηδευματίες. Στην νέα υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα της διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων και η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών».

Με βάση τα στοιχεία του ΑΦΜ για μη Φυσικό Πρόσωπο ή Επιτηδευματία η νέα υπηρεσία επιστρέφει τα ακόλουθα στοιχεία:
- ΑΦΜ
- Κωδικός ΔΟΥ
- Περιγραφή ΔΟΥ
- Ένδειξη Φυσικό ή μη Φυσικό Πρόσωπο
- Ένδειξη Απενεργοποιημένου ΑΦΜ
- Ενεργός ΑΦΜ που αντικαθιστά τον Απενεργοποιημένο (για Φυσικό Πρόσωπο)
- Ένδειξη Επιτηδευματία (ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ / ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ)
- Επωνυμία ή Επώνυμο Όνομα και Πατρώνυμο
- Τίτλος Επιχείρησης
- Περιγραφή Μορφής Μη Φυσικού Προσώπου
- Οδός Επιχείρησης
- Αριθμός Επιχείρησης
- Ταχυδρομικός Κωδικός Επιχείρησης
- Περιοχή Επιχείρησης
- Ημ/νία Έναρξης
- Ημ/νία Διακοπής
- Τηλέφωνο Επιχείρησης
- Fax Επιχείρησης
- Κύρια Δραστηριότητα
- Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας
- Αριθμός Υποκαταστημάτων
- Ταχυδρομικός Κωδικός Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο πρώην Επιτηδευματία)
- Περιοχή Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο πρώην Επιτηδευματία)
- Μοναδικός αριθμός συστήματος που συσχετίστηκε με την τρέχουσα κλήση

Τεχνική τεκμηρίωση για τη χρήση της υπηρεσίας υπάρχει στη διεύθυνσηhttp://www.gsis.gr/wsnp/wsnp.html.

Δεν υπάρχουν σχόλια: