Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008

Προσοχή στο κενό - Ημέρα Περιβάλλοντος

Προσοχή στο κενό
Πέμπτη 05 Ιουν. 2008

Greekretail weekly _by Comcenter (June 5, 2008)

Την Ημέρα του Περιβάλλοντος ένας δασονόμος δηλώνει: «To 1995 συμμετείχα ως εμπειρογνώμονας στη διακομματική επιτροπή της Βουλής. Ομόφωνα ελήφθησαν κάποιες απλές και ουσιαστικές αποφάσεις για το περιβάλλον. Από την επόμενη μέρα οι αποφάσεις ξεχάστηκαν. Υπάρχουν, βλέπετε, συμφέροντα που δεν επιθυμεί κανείς να θίξει». Πρόκειται για τα ίδια, πιθανόν, συμφέροντα, που θεωρούν πως παίρνουν άφεση αμαρτιών με την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ευθύνης και ηθικής.
Το κράτος παίζει τον ρόλο του, όταν συνθέτει συμφέροντα και απαιτήσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη θίγονται βασικές αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι επιχειρήσεις διαφημίζουν την κάλυψη των κενών που αφήνουν οι κυβερνητικές πολιτικές, αποδίδοντας, όπως λένε, ένα μέρος του πλούτου που αποκομίζουν με τη δραστηριότητά τους στο κοινωνικό σύνολο. Οι ρόλοι, όμως, είναι διαφορετικοί, και τα σημαντικά προβλήματα του περιβάλλοντος -και γενικότερα της κοινωνικής πολιτικής- δεν μπορούν να αφεθούν στην καλή θέληση επιχειρηματικών οργανισμών.
Οι απαντήσεις στα σημαντικά προβλήματα μπορούν να δοθούν μόνο με την ενημέρωση των πολιτών και την καλλιέργεια κριτικού πνεύματος, αλλά και με την ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που πηγάζουν από ειλικρινείς προθέσεις και όχι από τις ανάγκες του επιχειρηματικού μάρκετινγκ ή της φιλανθρωπίας. Στην αντίθετη περίπτωση, το κενό του κράτους θα καλυφθεί χωρίς εμάς και τη γνώμη μας, θέτοντας σε κίνδυνο για άλλη μια φορά το περιβάλλον και, κατά συνέπεια, την ίδια μας τη ζωή.
Ξένια Μαντζιώρη
Διευθύντρια Σύνταξης Comcenter

Δεν υπάρχουν σχόλια: