Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2008

Παγκόσμια Ημέρα... προβληματισμού

Παγκόσμια Ημέρα... προβληματισμού
Θυσίες για το περιβάλλον δηλώνουν ότι θα έκαναν οι πολίτες


http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=906976&lngDtrID=244
Associated Press
Αθήνα 5/6/2008

Τον παλμό των Ελλήνων στα θέματα του περιβάλλοντος καταγράφει έρευνα της Κάπα Research για λογαριασμό του Βήματος της Πέμπτης, Παγκόσμιας Ημέρας του Περιβάλλοντος.
Αναλυτικά, εννέα στους δέκα θα πλήρωναν παραπάνω για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι όμως και για αύξηση στο ηλεκτρικό. Το 96,7% είναι διατεθειμένο να κάνει ανακύκλωση, το 83,4% να περιορίσει την κατανάλωση νερού και το 79,4% να μειώσει τον όγκο των απορριμάτων.
Με νωπές τις μνήμες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, οι Έλληνες βάζουν πρώτο στη λίστα με τα σημαντικότερα προβλήματα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Μάλιστα το 44,4% πιστεύει ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές δεν ενεργοποίησαν τους αρμόδιους. Μεταξύ των μέτρων που οι ίδιοι οι πολίτες προτείνουν είναι η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, η δημιουργία ειδικού σώματος δασοπυροσβεστών και δασοφυλάκων, η ενίσχυση του τομέα των εναέριων μέσων δασοπροστασίας και η ενεργοποίηση των πολιτών.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Διαβάστε τα μηνύματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, καθώς και του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου.
Ελληνικές πρωτιές
Και ενώ οι Έλληνες δηλώνουν πρόθυμοι να κάνουν θυσίες, η χώρα έχει «κερδίσει» δεκάδες καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για σχετικά ζητήματα.
Επιπλέον, εκκρεμούν τρεις υποθέσεις στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η μία αφορά τις χωματερές στις θέσεις Κουρουπητός και Μεσομούρι Κρήτης και οι άλλες δύο αφορούν τη μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο άρθρων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών.
Το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας του WWF Ελλάς καταγράφει άλλες 24 ανοιχτές υποθέσεις για τις οποίες έχει κινηθεί προδικαστική διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εννέα αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις κλιματικές αλλαγές (όπως η κακή εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία της στιβάδας του όζοντος, οι ελλείψεις στους μηχανισμούς παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η χρήση αλογονομένων υδρογονανθράκων σε συστήματα πυροπροστασίας κτλ.). Ενώπιον του ΔΕΚ κινδυνεύει ακόμη να βρεθεί η Ελλάδα για υποθέσεις που μεταξύ άλλων αφορούν: τη φύση (χωματερή στη θέση «Πρασσιανό Φαράγγι» Μαρουλά στην Κρήτη), τα απόβλητα (συλλογή και επεξεργασία ορυκτελαίων/ πιθανές παραβάσεις των προδιαγραφών λειτουργίας στο προσωρινό κύτταρο εναπόθεσης απορριμμάτων στην τοποθεσία Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής), την αλιεία (μη αποστολή δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα σύμφωνα με το σχέδιο αποκατάστασης του γαλαζόπτερου τόνου), τη δημόσια υγεία (μη λήψη κατάλληλων μέτρων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση), τα επικίνδυνα απόβλητα (έλλειψη σχεδιασμού και επαρκών μεθόδων για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων νοσοκομείων, χημικών βιομηχανιών, διυλιστηρίων κτλ.). Και ο κατάλογος δεν κλείνει εδώ: όσον αφορά την εκτροπή του Αχελώου η Κομισιόν διερευνά καταγγελία για παραβίαση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ από τον νόμο 3481/2006 αλλά και μη συμμόρφωση με την οδηγία 2001/42 περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: